A CNMC (Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia) sancionou a seis empresas subministradoras de enerxía eléctrica ao consideralas responsables dunha infracción grave da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

En concreto, trátase de tres comercializadoras: Comercial Eólica Subministración de Enerxía, S.L, Nortedison Electric S.L e Electro Soporte Comercial e Xestión S.L e das compañías distribuidoras: Compañía Millarense de Electricidade S.A.U., Distribucións Eléctricas de Gistaín S.L. e Elec Vall de Boi S.L.

A Lei 24/2013 inclúe varios artigos que regulan os dereitos e obrigas dos consumidores en relación coa subministración de enerxía eléctrica. Neles establécese a obriga das compañías distribuidoras e comercializadoras de dispoñer dun teléfono gratuíto de atención ao cliente para atender posibles queixas, reclamacións e incidencias.

O incumprimento das devanditas obrigas está tipificado como infracción grave no artigo 65.25 da sinalada Lei 24/2013.

A CNMC comprobou que as citadas empresas incumpriron esa obriga. En consecuencia, impúxolles as seguintes multas por unha infracción grave, de conformidade co disposto no artigo 65.25 da Lei 24/2013:

Comercial Eólica Subministración de Enerxía, S.L.: 1.500 euros
Nortedison Electric S.L.: 1.000 euros
Electro Soporte Comercial e Xestión S.L.: 1.500 euros
Millarense de Electricidade S.A.U.: 4.000 euros
Distribucións Eléctricas de Gistaín S.L.: 2.000 euros
Elec Vall De Boi S.L: 3.000 euros

As presentes resolucións poden ser recorridas ante a Audiencia Nacional no prazo de dous meses, de conformidade co establecido na disposición adicional cuarta, 5, da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Nos enlaces desta noticia pódense consultar os expedientes sancionadores.
Fonte: CNMV. A CNMC sanciona cun total de 13.000 euros seis empresas de electricidade. Recuperado 9 maio 2016, desde https://www.cnmc.es/

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí