El Departament de Salut garanteix l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut a tots els ciutadans que viuen a Catalunya

A partir del dia 1 de setembre, entra en vigor el Reial decret 1192/2012 pel qual es regula la condició de beneficiari de l’assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut.

El nou Reial decret determina que els ciutadans empadronats que no tinguin reconegut el dret a l’assistència, com no sigui que hi hagi convenis establerts entre els diferents estats, tindran només dret d’accés a les urgències, a l’atenció als menors de 18 anys i a l’atenció a l’embaràs i al part.

Al registre central d’assegurats del Servei Català de la Salut, hi consten 180.000 ciutadans estrangers sense permís de residència que no compleixen els criteris d’assegurament del Sistema Nacional de Salut, segons el Reial decret que entra en vigor l’1 de setembre.

A Catalunya hi ha 600.000 persones que no han estat reconegudes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de les quals, 180.000 són estrangers sense permís de residència. La resta, 420.000 persones amb ciutadania espanyola, hauran d’acreditar la seva condició d’assegurat davant l’INSS i, d’aquesta manera, aconseguir l’assistència sanitària de ple dret.

Tots hauran de regularitzar la seva situació en un període de sis mesos, en el decurs dels quals seguiran tenint accés a l’assistència sanitària integral.

Estrangers nouvinguts sense permís de residència

Poden demanar l’accés a l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut a partir del moment en què puguin acreditar tres mesos d’empadronament continuat a Catalunya.

Se’ls lliurarà una targeta sanitária individual, renovable anualment.

Tindran dret a l’atenció primària i als programes de salut pública, a més de l’assistència que estableix el Reial decret (urgències, atenció dels menors de 18 anys i atenció a l’embaràs i al part).

Serà a partir de l’any d’estada reconeguda i continuada a Catalunya que s’ampliarà l’atenció a l’assistència especialitzada programada prèvia validació pel CatSalut.

Estrangers empadronats a Catalunya que no tenen reconeguda l’assistència sanitària

Al registre central d’assegurats del Servei Català de la Salut, hi consten 180.000 ciutadans estrangers sense permís de residència que no compleixen els criteris d’assegurament del Sistema Nacional de Salut, segons el Reial decret que entra en vigor l’1 de setembre.

Aquest col·lectiu tindrà de termini fins el dia 31 de març de 2013 per poder acreditar la seva situació i tenir accés a l’assistència de cobertura pública. Durant aquest termini no es veurà afectat el seu accés a l’atenció sanitària.

La documentació que hauran de facilitar al seu centre d’atenció primària (CAP) és:

  • El document que acrediti la seva identitat;
  • El full d’empadronament, amb un mínim de tres mesos d’empadronament previ a la sol·licitud;
  • un document que acrediti que tenen uns ingressos inferiors a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social, d’acord amb la normativa reguladora.
  • Aquestes persones han d’acreditar que fa més d’un any que estan empadronades a Catalunya de forma continuada

Se’ls facilitarà un document, renovable anualment, que els donarà l’accés a lássisténcia sanitária integralnomés als centres sanitaris de Catalunya. No es podrà fer servir a d’altres comunitats autònomes ni donarà dret a la targeta sanitària europea.

En cas que la persona estigui en situació de gravetat i no disposi dels requisits per ser considerat assegurat, s’establirà un accés de caràcter excepcional mitjançant la valoració de cada cas.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí