A partir del 23 de juny de 2012 tothom, llevat de certes excepcions, que retiri un medicament o producte sanitari d’una farmàcia de Catalunya amb una recepta del CatSalut ha d’abonar 1€.

Aquesta taxa l’han d’abonar totes les persones, residents o no a Catalunya, a les quals un metge o metgessa d’un centre sanitari de Catalunya els hagi prescit una recepta del CatSalut. L’abonament es farà efectiu en el moment de la retirada del medicament o producte sanitari a les farmàcies de Catalunya.

La taxa correspon al pagament d’1€ per recepta. En el cas de la recepta electrònica, l’abonament es farà per cadascuna de les dispensacions que reculli el Pla de medicació. Per tant, normalment s’haurà de pagar 1€ per cada envàs retirat.

L’import anual màxim a pagar per persona per aquest concepte és de 61€. Per a aquest any 2012, i atès que la vigència és a partir del 23 de juny, aquest import màxim serà de 36€.

On i a qui s’ha d’abonar aquesta taxa

El pagament s’ha de fer a la farmàcia i en el moment en què es reculli el medicament o producte sanitari. La farmàcia està obligada a cobrar-lo per llei (Llei 5/2012). En cas que no sigui el titular qui reculli el medicament, el pagarà la persona que ho faci en el seu nom.

A través de la vostra targeta sanitària individual (TSI), el farmacèutic o farmacèutica sabrà si esteu en alguna de les situacions en què esteu exempts del pagament de la taxa o si ja heu assolit el límit anual a pagar.

A més del tiquet de caixa, a la farmàcia podeu demanar un justificant d’abonament de la taxa. Properament, també podreu sol·licitar un extracte on es relacionin totes les receptes dispensades amb informació de la taxa abonada per cada una. També hi figurarà el saldo pendent fins al màxim anual de 61€. El farmacèutic o farmacèutica us informarà quan estarà disponible aquest servei.

Exempcions al pagament de la taxa

En determinades situacions no s’haurà d’abonar aquesta taxa.
Col·lectius exempts acreditats pel Departament de Benestar i Família

Queden exempts del pagament d’aquesta taxa les persones i els seus beneficiaris que tinguin acreditada per part del Departament de Benestar i Família alguna de les situacions següents:

  • Beneficiaris d’una pensió no contributiva.
  • Beneficiaris del PIRMI (Programa de renda mínima d’inserció).
  • Beneficiaris d’una pensió assistencial del FAS (Fons d’Assistencial Social).
  • Beneficiaris de les prestacions de la LISMI (Llei d’integració social dels minusvàlids).

Preu de la recepta

Quan la recepta té un preu de venda al públic inferior a 1,67€ (IVA inclòs) no s’haurà d’abonar la taxa.

Tipus de recepta

Queden exclosos del pagament de la taxa els productes dietoterapèutics, ja que no són ni medicaments ni productes sanitaris, com per exemple, els preparats especials indicats, principalment, en malalties metabòliques.

Superació del pagament de l’import anual màxim

Quan una persona ha superat el límit de pagament de 61€ anuals, ja no haurà de fer cap més abonament d’aquesta taxa.
Per a aquest any 2012, aquest límit serà de 36€.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí